Organic Mexican Chili Powder (Hot)

Organic Mexican Chili Powder (Hot)

SKU Unit Size
45019 15 g
36941 50 g
36942 100 g
36944 400 g
36945 2 kg
  • Ingredients

    Organic cayenne, organic paprika, organic cumin, organic garlic, organic onion.

SKU Unit Size
45019 15 g
36941 50 g
36942 100 g
36944 400 g
36945 2 kg
  • Ingredients

  • Organic cayenne, organic paprika, organic cumin, organic garlic, organic onion.